Γαλλικές κάρτες Bingo

Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται το μπίνγκο ως κυρίως μια κοινωνική και ψυχαγωγική δραστηριότητα. Αν και αυτό είναι αλήθεια, είναι επίσης αλήθεια ότι το μπίνγκο μπορεί να εξυπηρετήσει έναν σοβαρό σκοπό – ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Αυτό είναι δυνατό επειδή το μπίνγκο είναι απλό και ευέλικτο παιχνίδι, και επομένως μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί από τους εκπαιδευτικούς ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τάξης και διδασκαλίας, τόσο στην εκπαίδευση K-12 όσο και για μεγαλύτερους μαθητές. Στην πραγματικότητα, οι εκδόσεις του μπίνγκο έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία ποικίλων μαθημάτων, όπως αγγλικά, μαθηματικά και ξένες γλώσσες.

Στην περίπτωση των ξένων γλωσσών, το bingo χρησιμοποιείται κυρίως ως μέθοδος βελτίωσης του λεξιλογίου. Το Bingo παρέχει έναν διασκεδαστικό τρόπο για να εξασκηθείτε στη μετάφραση λέξεων σε ξένες γλώσσες όπως τα γαλλικά και πίσω από τα γαλλικά. Πριν από το μάθημα, ο δάσκαλος ετοιμάζει ένα σετ από κάρτες μπίνγκο που περιέχουν λέξεις (αντί για τις συνηθισμένες αριθμημένες κάρτες μπίνγκο που πιθανότατα γνωρίζετε), αυτές οι λέξεις είναι αυτές που έχει επιλέξει ο δάσκαλος για εκείνη την τάξη και μπορεί να είναι είτε στα Αγγλικά είτε Γαλλική γλώσσα. Σε κάθε μαθητή δίνεται η δική του κάρτα μπίνγκο και στη συνέχεια το παιχνίδι παίζεται με τον δάσκαλο να παίζει τον ρόλο του καλούντος μπίνγκο. Ωστόσο, ο δάσκαλος πραγματοποιεί τις κλήσεις μπίνγκο στην αντίθετη γλώσσα από αυτήν που είναι τυπωμένη στις κάρτες – επομένως, εάν οι κάρτες μπίνγκο είναι τυπωμένες στα αγγλικά, ο δάσκαλος πραγματοποιεί τις κλήσεις μπίνγκο στα γαλλικά και αντίστροφα.

Φυσικά, δεν είναι δυνατό να παίξετε αυτό το παιχνίδι χωρίς να παρέχετε σε κάθε μαθητή μια κάρτα μπίνγκο που περιέχει τις λέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Δεδομένου ότι θα ήταν σαφώς κακή χρήση του χρόνου του δασκάλου να γράψει με το χέρι όλες αυτές τις κάρτες πριν από μια τάξη, απαιτείται μια γρήγορη μέθοδος δημιουργίας καρτών bingo. Η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή και κάποιο λογισμικό δημιουργίας καρτών bingo – ο δάσκαλος απλώς εισάγει μια λίστα λέξεων σε αυτό το λογισμικό και στη συνέχεια φροντίζει να δημιουργήσει και να εκτυπώσει αυτόματα όσες κάρτες bingo μπορεί να χρειαστούν.

Σχολιάστε